รายการกิจกรรมที่ผ่านมา

ทดสอบระบบCAMUห้อง1204

ทางทีมงานพัฒนาระบบCAMU จัดอบรมทีม SUPER-USER ระหว่างวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 นี้ โดยใช้ห้อง ADOC 1204 เป็นห้องปฏิบัติการ

 

ประมวลภาพทั้งหมด>>

ทดสอบระบบCAMUห้อง1204