รายการกิจกรรมที่ผ่านมา

การอบรม End-User

การอบรม End-User Training ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  ทีมพัฒนาระบบ Cloud-Edu ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคคลากรที่ยังไม่เคยเข้าร่วมอบรมในเรื่อง Communication (การสื่อสาร) ท่านสามารถเข้าร่วมอบรมได้ ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 58  เวลา. 14.00 น. ห้อง 1206 
 
         หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี  ทั้งนี้หากท่านใดที่เคยเข้ารับการอบรมแล้ว สามารถเข้ามาทบทวนในวันและเวลาดังกล่าวได้นะคะ
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สุรีพร ดอนอ่อนสา