รายการกิจกรรมที่ผ่านมา

ประชุมเพื่อสรุปสถานการณ์ทั่วไป

ประชุมเพื่อสรุปสถานการณ์ทั่วไปและทำรายการตรวจสอบสำหรับรายละเอียดส่วนงานที่จะใช้งานจริงบนระบบ Cloud-Edu 

 

 

รวมถึงเพิ่มเติมรายละเอียด  ก่อนการใช้ระบบจริง วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ห้อง วิทยา-นงลักษณ์ 


โดยทีมพัฒนาระบบ ขอเชิญคณะผู้ที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ร่วมประชุมในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อสรุปสถานการณ์ทั่วไปและทำรายการตรวจสอบสำหรับรายละเอียดส่วนงานที่จะใช้งานจริงบนระบบ Cloud-Edu รวมถึงเพิ่มเติมรายละเอียด (ถ้ามี) ก่อนการใช้ระบบจริงในวันดังกล่าวต่อไป สำหรับเวลาที่ประชุม คณะผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถแนะนำห้องประชุมและเวลาที่เหมาะสมได้
 
 
ข้อมูลจาก
สุรีพร ดอนอ่อนสา
 
 
อ.ชัยวัฒน์  วัลละภา