รายการกิจกรรมที่ผ่านมา

บุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมEnd User

ด้วยทางวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้มีทีมพัฒนาระบบ  ในโครงการ Cloud-Edu  ตั้งแต่ 21 เมษายน 2558  และได้เริ่ม Phase 1  วันที่ 15 กรกฎาคม 2558  ที่ผ่านมาโดยเริ่มใช้ระบบจริงแล้ว ซึ่งทางฝ่ายพัฒนาระบบได้ปรับปรุงตามหน่วยงานแจ้งมาโดยตลอด  ขณะนี้ระบบพร้อมที่ใช้งานได้แล้ว  ทาง Project  Manager  ใคร่ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้า อบรมโปรแกรม  End User  ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558  ตั้งแต่เวลา  13.00  น เป็นต้นไป  ณ  ห้อง 1206   โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย