รายการกิจกรรมที่ผ่านมา

เช็คความพร้อมการอบรมห้อง1206

ทีมพัฒนาระบบขอส่งตารางกำหนดการทำ UAT (User Acceptance Test)ละเนื่องจากการดำเนินการนี้จะเป็นเชิง lab training ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่ง ทีมพัฒนาระบบจึงขออนุญาตใช้ห้อง 1206 

สำหรับการดำเนินการตลอดทั้งสัปดาห์นี้ โดยคณะอาจารย์ที่อยู่นอกเหนือหัวข้อการทำ UAT ที่ต้องการเข้าสังเกตการณ์สามารถเข้าร่วมตามกำหนดการได้เช่นกันครับ

และเพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างราบรื่น ทีมพัฒนาระบบจึงขออนุญาตเข้าดำเนินการภายในห้องฝึกอบรมก่อนเริ่มอบรมตามกำหนดการดังต่อไปนี้ (หากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียอนุญาตให้ใช้สถานที่ดังกล่าวนี้)
 
1.) เข้าตรวจสอบความพร้อมของห้องฝึบอบรมและคอมพิวเตอร์
2.) ลงโปรแกรม Chrome Browser
3.) ตรวจสอบความเร็วและความเสถียรของอินเตอร์เนตในห้องฝึกอบรม
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
อ.พีระวัฒน์ ขาวสิทธิวงษ์