ทางทีมงานโครงการพัฒนาระบบ CAMPUS Management  นัดประชุม DEMO ครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ทำมาทั้งหมด เพื่อให้อาจารย์แต่ละส่วนงานรับทราบ
และช่วยกันปรับแก้ไขในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ร่วมกัน
 
          
         ดังนั้นจึงใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558  เวลา 10.00 น. ห้อง วิทยา-นงลักษณ์ 
 
สุรีพร ดอนอ่อนสา สรุปงาน
ภูมิศักดิ์ ถ่ายภาพ
RSS
DEMO ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาระบบ
DEMO ครั้งที่ 1...
Detail Download
DEMO ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาระบบ
DEMO ครั้งที่ 1...
Detail Download
DEMO ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาระบบ
DEMO ครั้งที่ 1...
Detail Download
DEMO ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาระบบ
DEMO ครั้งที่ 1...
Detail Download
DEMO ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาระบบ
DEMO ครั้งที่ 1...
Detail Download
DEMO ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาระบบ
DEMO ครั้งที่ 1...
Detail Download
DEMO ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาระบบ
DEMO ครั้งที่ 1...
Detail Download
DEMO ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาระบบ
DEMO ครั้งที่ 1...
Detail Download
DEMO ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาระบบ
DEMO ครั้งที่ 1...
Detail Download
DEMO ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาระบบ
DEMO ครั้งที่ 1...
Detail Download
DEMO ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาระบบ
DEMO ครั้งที่ 1...
Detail Download
DEMO ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาระบบ
DEMO ครั้งที่ 1...
Detail Download
DEMO ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาระบบ
DEMO ครั้งที่ 1...
Detail Download
DEMO ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาระบบ
DEMO ครั้งที่ 1...
Detail Download
DEMO ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาระบบ
DEMO ครั้งที่ 1...
Detail Download
DEMO ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาระบบ
DEMO ครั้งที่ 1...
Detail Download
DEMO ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาระบบ
DEMO ครั้งที่ 1...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery