ทางทีมงานพัฒนาระบบCAMU จัดอบรมทีม SUPER-USER ระหว่างวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 นี้ โดยใช้ห้อง ADOC 1204 เป็นห้องปฏิบัติการ 

CAMU- Campus Management System at  College of Asian Scholars

Training for SUPER-USER  on 15th – 19th June 2015

CAMU- Campus Management System at  College of Asian Scholars

Training for SUPER-USER  on 15th – 19th June 2015

Date

Time

Topic

Super-User

Monday

15-Jun-15

9.30-11.30 am

Application

-schedule setup

-add application

อ.ปรมินทร์  นวลอินทร์

อาจารย์ ลักษมณ  พีรประภากร

คุณ เจนจิรา  กัลยารัตน์

คุณพรพิมล  ฤาชา

คุณพัชรินทร์  เหล่าเจริญ

13.30-15.30 pm

Admission

-verity and admit

-student admission

Tuesday

16-Jun-15

9.30-11.30 am

Academic Plan

-Staff Planning

-Room Planning (Setup)

-Teacher leave management

-Course mapping

อาจารย์ พงศกร  ทวันเวช

อาจารย์ ปานศิริ  พูนพล

อาจารย์ นฤดล  สวัสดิ์ศรี

คุณวาสนา  จอมสำโรง

คุณหทัย  หาญฟ้าเลื่อน

คุณอุดม นวล

อาจารย์สุวิทย์   ขุนอยู่

อ.ประเณจตรี  คงงาม

13.30-15.30 pm

Wednesday

17-Jun-15

9.30-11.30 am

Enrollment +Advisory

-Advisor approval

-Student activity

อาจารย์ สุจิตรา  อร่ามพงษ์พันธ์

อาจารย์ สุวิทย์   ขุนอยู่

อาจารย์ เสาร์วลักษณ์ โคตรมิตร

อาจารย์ ปรมินทร์ นวลอินทร์

อาจารย์ รวีวรรณ  พินิจรัมย์

อาจารย์ นงค์นุช  ไพบูลย์

อาจารย์ พรพิศ  เมืองเก่า

คุณ พชระพรรณ  แดงบุดดา

อ.ยิ่งสรรค์  หาพา

อ.แสงโสม  อมรรัตนพงศ์

13.30-15.30 pm

Billing

-Run through billing process

อาจารย์ ภานุวีร์  ไชยศรี

อาจารย์ นัฐวรรณ  พลศรี

อาจารย์ สุรชัย  บุปผา

คุณมยุรฉัตร ดีวงษ์

คุณจุรีรัตน์  อิ่มสำอาง

Thursday

18-Jun-15

9.30-11.30 am

Task Management 

Feedback

Communication

-Message

-Announcement

อาจารย์ อดิศรา  แย้มโกสุม

อาจารย์ อาบจิตร  กอมาตย์

อาจารย์ ปาริชาติ  มหาบุญ

คุณอรวรรณ  ชาญกัน

คุณกนกวรรณ  ทองเล็ก

อ.สำเภา  พันเสนา

อ.พิชานนท์

13.30-15.30 pm

Friday

19-Jun-15

9.30-11.30 am

Reserved for

Make-up class

 

Standby

13.30-15.30 pm

Reserved for

Make-up class

Standby

 

 

สุรีพร ดอนอ่อนสา

RSS
ทดสอบระบบCAMUห้อง1204
ทดสอบระบบCAMUห้...
Detail Download
ทดสอบระบบCAMUห้อง1204
ทดสอบระบบCAMUห้...
Detail Download
ทดสอบระบบCAMUห้อง1204
ทดสอบระบบCAMUห้...
Detail Download
ทดสอบระบบCAMUห้อง1204
ทดสอบระบบCAMUห้...
Detail Download
ทดสอบระบบCAMUห้อง1204
ทดสอบระบบCAMUห้...
Detail Download
ทดสอบระบบCAMUห้อง1204
ทดสอบระบบCAMUห้...
Detail Download
ทดสอบระบบCAMUห้อง1204
ทดสอบระบบCAMUห้...
Detail Download
ทดสอบระบบCAMUห้อง1204
ทดสอบระบบCAMUห้...
Detail Download
ทดสอบระบบCAMUห้อง1204
ทดสอบระบบCAMUห้...
Detail Download
ทดสอบระบบCAMUห้อง1204
ทดสอบระบบCAMUห้...
Detail Download
ทดสอบระบบCAMUห้อง1204
ทดสอบระบบCAMUห้...
Detail Download
ทดสอบระบบCAMUห้อง1204
ทดสอบระบบCAMUห้...
Detail Download
ทดสอบระบบCAMUห้อง1204
ทดสอบระบบCAMUห้...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery